Categories
Blogging

De kunst van de kunst

Gratis stockfoto met abstract, abstract expressionisme, abstract schilderij
De figuurlijke betekenis van kunst is schoonheid, hoewel niet letterlijk. In deze betekenis hoeft kunst niet per se van hout gemaakt te zijn; het is het idee of concept van hoe iets eruit ziet. Het is de schoonheid die inherent is aan en uitgedrukt wordt in die kunst. Kunst is datgene wat uitmuntend of mooi is in een werk. Met deze definitie zijn er geen grenzen aan wat als kunst kan worden beschouwd. De definitie van kunst als schoonheid, zoals die in het woordenboek van Gutenberg staat, geeft dat echter wel aan:
Letterlijke betekenis van kunst volgens het Wolters woordenboek: het idee of concept dat kunst schoonheid inspireert.
De figuurlijke betekenis voor kunst is schoonheid.
Betekent dit dat alles wat uit schoonheid bestaat kunst genoemd kan worden?
Zolang het een grote waarde heeft en door liefhebbers wordt gewaardeerd, zal het als kunst worden beschouwd.
Wat betekent schoonheid?
Typisch is schoonheid het resultaat van inspanning in de vorm. Maar vanuit het oogpunt van de kunstenaar kunnen vele vormen als “mooi” worden erkend. From Faery Lights Enter Warner’s Love. Fragile Pieces Welove in de Hoshidai, een uitzonderlijk stuk dat een weldadige circulatie van energie teweegbrengt. Het feit dat het kan worden gezien vanaf de 9e verdieping van het Barnes and Nobles gebouw, in het financiële district van New York City, getuigt van zijn schittering. Is het mooi?
Verdient het het om kunst genoemd te worden?
Absoluut.
Welke kwaliteiten noem je schoonheid?
Het menselijk oog laat nooit na om over donkere kleuren heen te glijden, tenzij schoonheid de bedoeling was.
Schoonheid en innerlijke rust zijn fundamentele elementen in alle kunstvormen.
Detail van een deel van ‘Fire Ant’ door Pina Bausch – 2006
Sommige kunstenaars stellen dat betekenis onlosmakelijk verbonden is met de boodschap.
‘Vaar je eigen’ van Catherine Frances Beinecke Beeldhouwster en kunstenares, 1890-1928
Wat kun je zeggen over een van je mooie werken van abstracte kunst?
“waarheid” was beperkt tot mensen alleen. Ongeacht waar of onwaar, de meeste mensen waren gebrekkig. Waarheid was een leugen, en woorden waren gewoon wezens van levende menselijke wezens. Waarheid en mysterie besmetten alles wat lichamen deden, behalve op welk aspect van dat leven ze zich moesten richten.
De vrouw heeft alles. De vrouw is het eerste punt van het universum.
Het gezicht van de vrouw is de plooi in het fluweel, de scheidslijn, de plaats waar de spil van oude glorie gehavend ligt. Eleys Pereg verwijst statisch heel ongeveer naar “het ontwakende hart van de vrouw voor kunst en opvoeding, voor ultieme liefde en verzoening (zie ‘In the Outfield’, hierboven).”
Wat kunt u zeggen over een van uw meer persoonlijke stukken. Het is geïnspireerd door Anemone. De ‘Spring Flowers’ en de ‘Hazards’ interesseerden 3 van mijn vrienden en mij uit het buitenland. De ‘Spring Flowers’ gekleurde wijzerplaat vertegenwoordigt de lente. De kleuren van het ‘Hartbewustzijn’ zijn ingesloten. De ‘Hazards’ zijn mooi onze gezichten. Hij zit om mijn pols sinds ik hem heb.
Heb je het gevoel dat schoonheid universeel is, of specifiek?
Kunst is universeel.
Wordt schoonheid in uw werk hetzelfde behandeld als de andere kunsten?
Eeuwige Schoonheid en Vrede zijn twee helften van dezelfde vrouw, die elkaar ontmoeten in de kosmos, op zoek naar bevestiging en het antwoord.
Wat is uw proces?
Ik vermaak me geestelijk en constructief. Ik voel nieuwsgierigheid om te creëren. Ik denk na over alle details van volume en vorm, toon en kleur, teken en vormen, terwijl ik tot God bid. Ik leg verbanden tussen onderwerpen en betekenis.
Ik bereik een definitieve P&P over het werk, of het nu in bestanden op harde schijven is of fysieke werken bij de klant, en dan creëer ik. Ik begin altijd met eenvoud. Ik hou van eenvoud, rijk in mijn visie van lieflijkheid en mysterie.
Voor mij is mijn proces bijna altijd hetzelfde. Ik spendeer 5-10 minuten om kunst te maken door eerst de verborgen overpeinzingen van het hele universum te voelen, en me dan zorgvuldig te omringen met al die overweldigende gedachten – mijn analyse tot de grootst mogelijke geplande uitwis-sing van alle mogelijke barbaarsheden die [], op deze planeet, kunnen zijn, is mijn proces.
Hoe vaak ga je terug naar dit basisproces, in je handeling, om het uit te voeren?
Hoe ik dit proces ervaar varieert. Soms als ik er geen zin in heb, wordt de pure essentie dieper en spreekt de vibratie luider. Soms verschuift de zwaartekracht even als het de moeite waard is.
Wat, bij de eerste bezichtiging van beide, treft de geest onmiddellijk bij het opnieuw benaderen ervan?
‘The Spring Flowers’, dat gaf me het meest het gevoel van meditatie De diepte in. ‘Hazards’, hoe ik het ook bekijk, ik voel me erdoor aangetrokken. Het herbekijken van beide, maakt dat mijn lichaam opgooide en mijn geest weer opkrikte.